Doupě knihovny fryšták
Pro fanoušky fryštácké knihovny

Knižní stěna

Naše knihovna

Knihovna je prostě nej !!!

Proč knihovnu máme rádi?

  1. Je tu zábava.
  2. Mnoho knížek.
  3. Člověk se tu nenudí.
  4. Je tu příjemný knihovník.
  5. Spousta lidí, se kterými se můžeš seznámit.
  6. Není někde na konci města.
  7. Jsou zde knížky pro všechny věkové kategorie.
  8. Za půjčení knížek není velký poplatek.
  9. S povolením můžeš i na internet.
  10. Když nemají požadovanou knihu, snadno ji objednají z jiné knihovny (nejčastěji ze Zlína)

Čtení pomáhá?

vážně, koukněte se!

Před pár dny (Pozn. Psáno v červenci 2011.) jsem se od jedné naší dlouholeté čtenářky dozvěděl, že díky projektu Čtení pomáhá získal Dům pokojného stáří Naděje ze Zlína 77550 Kč na polohovací lůžka. Moc mě potěšilo, že onen projekt funguje. Pravda, mezitím mi zmizel, i když do Zajímavých odkazů jsem jej umístil brzy poté, co jeho spuštění autoři ohlásili. Je tedy čas na nové ponouknutí.

Je výborné, že i ti, kdo navštěvují základní a střední školu a rádi by některým charitativním počinům finančně pomohli, ač jsou bez peněz, pro ně mohou nějaké peníze získat. Jak? Čtením ;-)

Jak to funguje? Jednoduše.

Krok 1. Na stránkách projektu se zaregistrujete a zvolíte si věkovou kategorii, která se vás týká. (1.-5. ročník, 6.-9. ročník a SŠ)

Krok 2. Z nabídky si vyberete knihu, která vás zaujala (nebo si ji zkrátka chcete přečíst bez nějakého důvodu), a přečtete si ji.

Krok 3. Přečtením 1 knihy získáváte po úspěšném vyplnění testu, kde se ověří, zda si po přečtení něco pamatujete (nebojte, lze opakovat), kredit ve výši 50 korun.

Krok 4. Kredit věnujete na některý z charitativních projektů uvedených v nabídce (Samozřejmě můžete při více knihách každou padesátikorunu věnovat na jiný projekt, je to jen na vás.). Přijde-li vám výčet knih vaší kategorie příliš malý, vězte, že můžete odměnu získat i za přečtení knih z kategorie o jednu úroveň vyšší.

Více k pravidlům zde.

Nezbývá než popřát vám milé čtenářské zážitky a poděkovat vám za pomoc těm, kdo to potřebují. Přejeme je a děkujeme!


Více zde: https://frystak.knihovna.cz/

Stroměnka

nástěnková burza stromků 

Vyrostl Vám na zahradě stromek, který si nechcete nechat a je Vám líto ho vyhodit?

Máme pro Vás řešení! Můžete jej prostřednictvím naší burzy nabídnout darem či na výměnu. Váš inzerát bezplatně zveřejníme ve výloze knihovny.

Jak postupovat?

1) Pořiďte jeho fotografii, doplňte stručným popisem (druh, výška, případně věk).

(Př. popisu: jírovec maďal, 20 cm, 1 rok)

2) Fotografii a popis vložte do textového dokumentu, dodejte nám jej do knihovny na papíru formátu A4, případně zašlete na e-mailovou adresu knihovna@frystak.cz.

Více zde: https://frystak.knihovna.cz/  

Čtečky e-knih naloděny!Milí přátelé,

velerád Vám sděluji, že se 1. listopadu 2012 ve Vaší knihovně vyklubala tři podivuhodná vajíčka - můžeme nabídnout 3 exempláře nové čtečky eReading.cz!

Jedna se na Vás těší na dosah půjčovnímu pultu a dvě další mohou putovat do Mů.

Pro tyto stránky jsme připravili samostatnou rubriku "Čtečky", v níž najdete seznam titulů, které na jednotlivých čtečkách naleznete, a kde také můžete nahlédnout do smlouvy o absenční výpůjčce čtečky a potvrzení o vrácení kauce (vratné zálohy).

V podrubrice "Knihovní řád" (rubrika "Služby") se již teď můžete seznámit s 2. dodatkem knihovního řádu, kde jsou uvedena pravidla půjčování těchto e-knihlapačů.


Více zde: https://frystak.knihovna.cz/

Březen - Měsíc čtenářů

Březen, který je Vám věnován, je dostatečně silným impulzem, abychom pro Vás připravili akce, jež by Vás mohly obzvláště potěšit.

Opět nemohou chybět počiny věnující se regionu.

Tentokrát se díky Mgr. Janu Štětinovi, který před několika lety prováděl stavebněhistorický průzkum kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku, budete moci seznámit s výsledky jeho práce.

Počet hlasů v anketě na stránkách Vaší knihovny potom do programu jednoznačně nominoval přednášku věnovanou alejím Zlínska (dosud 42 hlasů, 2. nejvyšší počet je 11). Seznámení s nimi nám zprostředkuje RNDr. Marcela Klemensová, se kterou jste se mohli mj. setkat, když jsme se se spolkem Arnika na podzim roku 2014 podíleli na obnově aleje mezi Štípou a Velíkovou.

Ty, jejichž ruce si rády zatvoří, pak nepochybně osloví Předvelikonoční tvořivé odpoledne.

Přejeme Vám přívětivé předjaří!


                                                   Více zde: https://frystak.knihovna.cz/ 

Kniholapka

Milé literárně otevřené dámy a stejným způsobem ladění pánové,

čtete tyto řádky, a tak vězte, právě jste byli koutkem oka, případně okem celým lapeni!

Buďte si ovšem jisti, že to není nijak nebezpečná štrapáce. I když, kdo ví...

Na níže položených řádcích se můžete setkávat s doporučením aktuálního knižního titulu, který zaujal známou osobnost autorsky působící v literatuře ať už jako spisovatel, nebo překladatel. Daný titul bude záhy, bude-li k dispozici, zakoupen do knihovního fondu Vaší knihovny.


Více zde: https://frystak.knihovna.cz/.

Starší ročníky časopisů pro Vás i letos

Milí spřízněnci v četbě,

jarní (a skoro letní) paprsky i letos posvítily na regály a ty naznačily, že by se rády odlehčily. Proč tedy ne?

Nabízíme Vám proto starší ročníky knihovnou odbíraných časopisů. Každý zájemce si může zvolit libovolný ročník libovolného časopisu z níže uvedeného seznamu a odnést si jej (ne po jednotlivých číslech). Je ovšem namístě upozornit, že ne vždy jde o kompletní ročník. Mimo seznam jsou také k dispozici tituly, od nichž má Vaše knihovna pouze jedno číslo, případně několik z ročníku z nedávných let. Převážně jde o dary zasílané distributorem časopisů z remitendy (kupř. Žena a život, My life).

Pokud uznáte za vhodné, můžete nám za to i ono přispět dobrovolným finančním příspěvkem. Vězte, že bude použit na nákup nových knih či odměn nejmladším návštěvníkům knihovny.

Těšíme se na zájem!

my z knihovny


Více zde: https://frystak.knihovna.cz/